Studievoornemens en waarom je jezelf eerst moet onderschatten om resultaat te boeken

 

 

Na een zomer vol terrasjes, festivals, stranden en surfkampen gaat de ellende weer beginnen.  De ontspanning en instant behoeftebevrediging moeten ruim baan maken voor zelfregulatie en afzien voor een groter goed: studiepunten. Logischerwijs ben je wat roestig op het studievlak. Toch is de start van het studiejaar vaak hét moment waarop men flinke prestatievoornemens maakt. Het is de vraag of deze realistisch zijn.

 

Elk begin is moeilijk luidt het gezegde, maar ondanks deze wetenschap overschat men de kans dat voornemens werkelijkheid worden vrijwel altijd. Nordgren en collega’s (2009) vonden in lijn met dit fenomeen dat de mens een neiging heeft om zijn of haar capaciteiten wat betreft het controleren van de eigen impulsieve gedragingen flink te overschatten. De onderzoekers toonden aan dat overschatting van de eigen zelfbeheersing kan leiden tot het in sterkere mate opzoeken van verleidingen. En deze verhoogde blootstelling aan verleidingen leidt vervolgen

s weer tot het frequenter voorkomen van impulsieve gedragingen die haaks staan op je voornemens. De student die denkt dat hij of zij in de laatste week voor een tentamen uren achtereen kan werken zonder afleidingen, is een typisch voorbeeld van dit fenomeen. Je zult niet opeens ongevoelig zijn voor het overmatig checken van Facebook en Whatsappberichten, het kijken van series op je laptop en voor borrels met vrienden. Deze self-restraint bias zoals Nordgren en collega’s dit fenomeen noemen, kan ook deels verantwoordelijk gehouden worden voor de (je vast niet onbekende) stressgevoelens en de onvrede bij studeren: je stelt jezelf immers keer op keer teleur wat betreft zelfbeheersing.

 

Onze tip voor het begin van het nieuwe jaar is om, al gaat het ietwat tegen de intuïtie in, jezelf eens te onderschatten. Onthoud dat het overgrote deel van je gedragingen bestaat uit impulsen. Naar schatting bestaat slechts vijf tot tien procent van ons gedrag uit beredeneerdgedrag. Je kunt  dus niet te hoge eisen stellen aan je dagelijkse efficiëntie niveaus, zeker niet na een periode waarin je je juist veel hebt mogen overgeven aan je impulsen. Verwacht niet gelijk de studieflow te pakken te hebben en trek meer tijd uit voor taken dan je in eerste instantie denkt nodig te hebben. Als je weet dat je gevoelig bent voor  afleiders als Facebook, dan zorg je dat je op een computer werkt die daar geen toegang tot heeft ( je kunt bepaalde internetpagina’s actief blokkeren).

 

Om je actief aan de studie te krijgen, geven we je de tip om korte pozen van werk in te plannen met altijd een beloning er achteraan. Waarom is het opbreken van je werk in kleine stukken en jezelf belonen zo belangrijk? De mens - en zeker de gemiddelde student - is van nature genotzuchtig van aard. We houden van plezier en ontspanning en kiezen makkelijker voor een directe beloning dan voor een uitgestelde beloning. Alledaagse problematiek voor de student is dat een bi

ertje drinken in de kroeg een veel makkelijker uitvoerbare gedraging is dan noeste arbeid verrichten voor een tentamen over een week. Als student moet je jezelf dus extra leren belonen om studiegedrag aantrekkelijk te maken. Hou jezelf een wortel voor. En als je nu dagelijks te grote doelen stelt, ben je nimmer tevreden aan het einde van de dag en haal je je beloning op structurele basis weg. Wees realistisch.

 

Onthoud vooral dat de schone lei niet schoon zal blijven. Er komen missers, maar mocht je hebben gesurft deze zomer, dan heb je begrepen dat er altijd een nieuwe golf komt die je kunt meepakken als de vorige niet het gewenste resultaat had.

 

Myrthe van Stralen

www.wakkerbijbakker.nl

 

Bron: Nordgren, L. F., van Harreveld, F., & van der Pligt, J. (2009).Restraint bias: How the illusion of self-restraint promotes impulsive behavior. Psychological Science, 20, 1523-1528.

Please reload

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn App Icon
SOG op onze BLOG!
Recent Posts