• Brigitte Brouwers

Medezeggenschap binnen de universiteit belangrijk?


We always hear about the rights of democracy, but the major responsibility of it is participation. Wynton Marsalis

Een aantal weken terug liep ik over de universiteitscampus in Nijmegen en het was daar een drukte van jewelste. Overal waar ik kwam waren medezeggenschapsorganen kiezers aan het werven. Erg leuk om te zien, zeker omdat ik er zelf tijdens mijn studententijd ook actief mee bezig was als lid van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Maar hoe hoog staat medezeggenschap eigenlijk op de agenda van de gemiddelde student?

Een aantal weken geleden bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat maar 3 op de 10 studenten stemt tijdens universiteitsraadverkiezingen en dat een daling zichtbaar is. De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat studenten afhaken omdat ze ervan uitgaan dat medezeggenschapsorganen weinig invloed hebben. Dit zou uiteraard mogelijk zijn, want je stemt niet op iets waar je niet in gelooft. Jammer is het wel, want wat als er wel wat met je stem gedaan wordt?

Zo was er vorig jaar een studentenprotest in het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam. De actievoerders wilden meer zeggenschap over de universiteit hebben en drongen op 25 februari met een groep van 300 studenten het gebouw binnen. Na meerdere mislukte onderhandelingen werd de bezetting op 11 april door de ME beëindigd als gevolg van een kort geding dat de UvA aanspande tegen de bezetters (zie link hieronder voor een volledig beeld van de bezetting).

Geen loze actie blijkt nu, want de Eerste kamer steunt nu het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker waarin meer medezeggenschap voor studenten gewaarborgd wordt. Volgens deze wet mogen studenten en docenten straks meepraten en beslissen over onderwijs- en examenregeling. Ook moet het bestuur van universiteiten/hoge scholen meer informatie verstrekken aan de medezeggenschapsraden. Daarnaast krijgt het personeel een grotere rol bij de benoeming van bestuurders.

Een studentenstem heeft dus wel degelijk effect, al waren de middelen in Amsterdam wel iets rigoureuzer dan een gemiddelde universiteitsraadverkiezing. Bovendien ontbreekt het vaak aan de middelen om behaalde resultaten terug te koppelen aan de studenten, waardoor zij in het ongewisse blijven over de behaalde resultaten. Om opkomsten te verhogen kan er dus zeker meer aandacht worden besteed aan wat voor effect de stemmen hebben gehad voor het reilen en zeilen op de universiteit.

Nu ben ik uiteraard erg benieuwd hoe jullie zelf tegenover het stemmen staan. Wat is voor jou bepalend om wel of niet te stemmen? En wat zou je anders willen zien rondom de hele procedure? Laat het ons, en via deze weg ook andere instanties weten, zodat jouw stem voor een grotere toekomstige invloed kan zorgen!

Brigitte Brouwers, www.wakkerbijbakker.nl

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn App Icon
Wakker bij Bakker, student coaching, BLOG: motivatie, faalangst, perfectionisme, keuzes, doelen, piekeren, planning, assertiviteit, studiekeuze, afstuderen
SOG op onze BLOG!