• Amanda Tjoa

Help, mijn huisgenoot is rommelkont!

De vakantie periode. Weg met vrienden, of gewoon thuis, even relaxen bij de lokale plas. Ontspannen is je nieuwe mantra. Dit jaar een opgeruimde start, goede cijfers, nette kamer. Je doet de deur open van je studentenhuis vol frisse moed en… Je treft een omgeving die qua ordelijkheid gelijkenissen vertoont met de situatie in Damascus. Het geurbouquet dat je tegemoet komt is een combinatie van verse rioollucht en de gemiddelde dakloze in de rij bij de AH. Dat valt tegen.

Het gedeelde huishouden levert regelmatig conflict op in studentenhuizen. Folger, Poole en Stutman (2009) geven een definitie van conflict: ‘De interactie tussen verbonden partijen waarbij een of meer partijen onverenigbaarheid ervaren.’ Het passief-agressieve argument ‘ik heb geen probleem met jou, maar jij met mij’ gaat dus niet op. Hoe kan je het beste omgaan met dit soort conflicten en voorkomen dat ze escaleren?

1) Wees niet bang voor confrontatie

Blijven piekeren over de situatie zonder er uiting aan te geven, uit angst voor escalatie, vergroot de vijandigheid en draagt niet bij aan het oplossen van het conflict (Walton, 1969). Differentiatie, het toelichten van beide standpunten, kan veel negatieve emoties oproepen en het conflict personaliseren. Toch is dit een belangrijke fase in het conflict om tot een oplossing te komen. Ga dus naar je huisgenoot toe en zeg wat je dwars zit. Alleen maar accepteren wat er gebeurd zal jullie band eerder verzwakken. Durf een assertieve houding aan te nemen en je grenzen kenbaar te maken, in plaats van de emmer te laten overlopen.

2) Maak het niet persoonlijk, kom tot een overeenkomst

Wanneer het conflict persoonlijk wordt en de negatieve emoties hoog oplopen kan je in een negatief spiraal belanden, waarbij het onderwerp niet meer bespreekbaar lijkt en elk gesprek tot ruzie leidt. Dit kan leiden tot vermijding van het conflict. Als jullie er niet in slagen om tot een oplossing te komen blijft het conflict ook liggen, maar met meer aandacht van de betrokken partijen (Walton, 1969). Je gaat je dus meer ergeren aan bijvoorbeeld de rotzooi. De inzet (een schoon huis) wordt steeds belangrijker hierdoor. In plaats daarvan kun je proberen te focussen op de overeenkomsten tussen beide, bijvoorbeeld dat jullie allebei graag gebruik maken van een schone keuken. Persoonlijk worden kan je beter laten. Houd het conflict bespreekbaar, maar vermijd een open einde. Maak nieuwe afspraken.

3) Productieve versus destructieve interactie

Door effectief te communiceren kan een productieve interactie ontstaan die bijdraagt aan een oplossing. Hier volgen nog een aantal korte tips (Folger et al., 2009):

-Gebruik geen vaag, sussend taalgebruik zoals; ‘ik weet niet wat ik daar van vind, laten we het er niet over hebben, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand.’ Dit ondermijnd de mogelijkheid om een oplossing te vinden.

-Zet negatieve emoties als boosheid aan de kant en probeer je flexibel op te stellen.

-Vat het standpunt van de ander samen en laat blijken dat je hem/haar begrepen hebt en erken zijn/haar emoties. Het gevoel begrepen te zijn in het conflict wekt sympathie op.

-Vermijd polariserende stellingen en oude koeien zoals; ‘jij doet altijd zo, vorig jaar deed je dit ook al’. Dit vergroot de kans op escalatie.

-Ga niet in op de schuldvraag. Dit brengt denkprocessen opgang die escalatie in de hand werken (het gevoel jezelf te moeten verdedigen).

Vind je het lastig om huisgenoten aan te spreken? In veel studentenhuizen zijn vaste huisregels van kracht. Dergelijke duidelijke afspraken kunnen helpen dit soort conflicten te voorkomen. Voor training in assertiviteit en effectieve communicatie neem contact op met een van onze coaches.

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn App Icon
SOG op onze BLOG!
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

KvK-nummer: 580.237.71, BTW-nummer NL002187569B42, IBAN code: NL81RABO0359313175

​© Copyright by Niels Bakker