• Ilinka Bijma

Ken je krachten!

Positieve psychologie?!

In plaats van je keer op keer af te vragen ‘Hoe kom ik toch van dat uitstelgedrag af?’ kan het helpen jezelf de vraag te stellen “Welke vaardigheden en krachten heb ik in huis om met deze situatie om te gaan?”. Wanneer je jezelf richt op je positieve kenmerken en deze bewust weet toe te passen, kan je als individu meer en meer tot bloei komen, aldus Dr. Martin Seligman, oprichter van de positieve psychologie. Hij benadrukt dat de psychologie zich jaren lang enkel gefocust heeft op tekortkomingen (klachtgericht) en dat er daardoor te weinig focus was op positieve kenmerken die het leven leefbaar maken en ervoor zorgen dat je als individu kan bloeien. Binnen de positieve psychologie gaat de focus van klachtgericht naar krachtgericht.

Maar waar ben ik goed in?

Binnen je studie ligt de focus vaak op het continu verbeteren van vaardigheden waar je nog niet goed in bent. Naar mijn idee is er te weinig focus op je eigen krachten en hoe deze bewust ingezet kunnen worden. Zo is het voor velen veel makkelijker om kritiek op zichzelf te geven en voelt het heel snel als ‘opscheppen’ wanneer je vertelt over je sterke punten. Bij de vraag “Waar ben je goed in?” is het vaak even stil bij de meeste studenten. De vraag lijkt lastig wanneer je niet vanaf je 5e piano speelt of een ster in het hockey team bent. ‘’Ik heb geen bijzondere talenten’’ hoor ik wel eens, maar dit is volgens mij een te oppervlakkig/eenzijdig idee van vaardigheden. Denk eens aan dieper verankerde en minder zichtbare kwaliteiten zoals nieuwsgierigheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid of loyaliteit.

Om precies deze krachten te ontdekken zou je de strengths finder vragenlijst kunnen invullen. Deze is onder directie van Dr. Martin Seligman ontwikkeld. Het is een zelf-evaluatie waarin je meer te weten komt over je kern karakteristieken, volledig gericht op je krachten. De strengths finder vragenlijst kun je gratis in je moedertaal invullen waarop je een profiel met 24 karaktertrekken als output ontvangt.

Ik ken mijn krachten – en nu?

Kijk eens naar de top vijf krachten uit de lijst en ga na of je jezelf in de verschillende krachten herkent. Op welke manier zet je deze al bewust in? Misschien komt een kracht al wat meer tot uiting dan een andere. Uiteindelijk kunnen kwaliteiten groeien wanneer je ze meer aandacht geeft. Creativiteit kan bijvoorbeeld een kwaliteit zijn die in je zit maar die je graag wat meer tot uiting zou willen laten komen. Probeer dan een bewuste actie in te plannen die je de komende week gaat ondernemen waarin zich deze kwaliteit wat meer kan manifesteren. Dit kan bijvoorbeeld een avondje tekenen inhouden of het opkomen met veel verschillende oplossingen (in plaats van maar één) wanneer een vriend/in bij je komt met een probleem. Bij de kernkwaliteit vergevingsgezindheid zou het een openhartig gesprek kunnen zijn met een vriend of de poging zich bewust te verplaatsen in andermans perspectief. Je eigen kwaliteiten zijn erg sterke krachtbronnen die je ook kunnen helpen bij het omgaan met belemmeringen en worstelingen die je tegenkomt. Probeer eens te denken aan een worsteling die je op dit moment bezighoudt, iets wat je moeite kost of stress oplevert. Op welke manier zou jij je krachten bewust kunnen inzetten om hiermee om te gaan? Zou je eerlijkheid bijvoorbeeld bewust kunnen inzetten om je grenzen aan te geven? De eerste stap voor positieve verandering start bij bewustzijn van je eigen krachten.

Vervolgens kan je jezelf haalbare opdrachten meegeven voor de aankomende week, kleine stappen die ervoor zorgen dat je de kwaliteiten ruimte geeft om te bloeien. Mocht het lastig zijn om zelf ideeën te genereren welke opdrachten je kwaliteiten kunnen stimuleren zijn er op de website van de strengths finder een aantal suggesties te vinden per kernkwaliteit. Bij leiderschap wordt bijvoorbeeld gesuggereerd om een biografie te gaan lezen of een film te gaan kijken van je meest favoriete leider en vervolgens te gaan evalueren op welke praktische manier zij/hij jou inspireert. Volgens Seligman kan het bewust inzetten van je krachten leiden tot het ervaren van meer positieve emoties, meer betrokkenheid, betere relaties, meer betekenis en meer prestaties. Wat jij persoonlijk hier uit kan halen, dat kan je alleen voor jezelf gaan ontdekken.

Meer weten?

Hier vind je een Ted talk waarin Martin Seligman een introductie geeft in de positieve psychologie.

Hulp nodig?

Graag helpen wij je bij Wakker Bij Bakker om je krachten te ontdekken en heel bewust in te gaan zetten om je doelen te bereiken.

Referenties:

Positive Psychology Program (2018). The PERMA Model: Your Scientific Theory of Happiness. https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.

Via Institute on Character (g.j.). The VIA survey. Learn your character strengths. Live your potential. Verkregen via http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn App Icon
SOG op onze BLOG!
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

KvK-nummer: 580.237.71, BTW-nummer NL002187569B42, IBAN code: NL81RABO0359313175

​© Copyright by Niels Bakker